Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Säbrå kyrka

Säbrå kyrka ligger belägen på gränsen mellan tätort och den omedelbara närheten till landsbygd.

Säbrå kyrka uppfördes efter rysshärjningarna år 1721 och fick sitt nuvarande utseende 1758-1759. Tornet tillkom 1860. År 1898 byttes en stor del av inredningen ut och koret förlängdes med en halvcirkelformad absid. På 1950-talet återplacerade man en stor del av den gamla inredningen.

Dopfunten i porfyr är sedan 1899. I kyrkan används fortfarande en nattvardskalk och en vinkanna från 1600-talet.
Predikstolen är i trä och guldförgylld, ett verk av bildhuggaren Johan Edler dä från 1785.
Kyrkans äldsta mässhake är ifrån 1700-talet.
Orgelfasaden är från Johan Gustaf Eks orgelbygge 1845. 1989-1990 byggdes orgeln åter om för tredje gången, nu av Johannes Menzels Orgelbyggeri AB.

I den intilliggande biskopsgården, byggd 1814, avled biskop Franz Mikael Franzén år 1847. I biskopsgården bodde biskoparna från Petrus Steuchius tid till och med Franzén. Därefter blev Säbrå biskopsgård sommarbostad för biskopen.
Biskopsgården har renoverats under årens lopp.

Välkommen att titta in i Säbrå kyrka med hjälp av panoramabild >>

Mer info:

Svenska kyrkan

Svenska kyrkan Härnösand

Församlingsexpedition