Foto: M Melander

Säbrå kyrka

Säbrå kyrka ligger belägen på gränsen mellan tätort och den omedelbara närheten till landsbygd.

Säbrå kyrka uppfördes efter rysshärjningarna år 1721 och fick sitt nuvarande utseende 1758-1759. Tornet tillkom 1860. År 1898 byttes en stor del av inredningen ut och koret förlängdes med en halvcirkelformad absid. På 1950-talet återplacerade man en stor del av den gamla inredningen.

Dopfunten i porfyr är sedan 1899. I kyrkan används fortfarande en nattvardskalk och en vinkanna från 1600-talet.
Predikstolen är i trä och guldförgylld, ett verk av bildhuggaren Johan Edler dä från 1785.
Kyrkans äldsta mässhake är ifrån 1700-talet.
Orgelfasaden är från Johan Gustaf Eks orgelbygge 1845. 1989-1990 byggdes orgeln åter om för tredje gången, nu av Johannes Menzels Orgelbyggeri AB.

I den intilliggande biskopsgården, byggd 1814, avled biskop Franz Mikael Franzén år 1847. I biskopsgården bodde biskoparna från Petrus Steuchius tid till och med Franzén. Därefter blev Säbrå biskopsgård sommarbostad för biskopen.
Biskopsgården har renoverats under årens lopp.

Välkommen att titta in i Säbrå kyrka med hjälp av panoramabild >>