Yttre renovering av Säbrå kyrka

Nyhet

Säbrå kyrka har sedan en tid haft skador på putsen. Nu är en åtgärdsplan upprättad och arbetet med att renovera kyrkan är utvändigt och kommer att pågå till och med slutet på november 2024. Under tiden arbetet pågår kommer kyrkan att vara omgärdad med byggnadsställningar. Gudstjänster, dop, vigslar och annan verksamhet kommer att genomföras som vanligt.

Om Säbrå kyrka

Säbrå kyrka ligger på en höjd cirka 5 km nordväst om Härnösand, byggd 1757–59. Kyrkan har ett rektangulärt långhus, västtorn med karnissvängd huv, dubbla lanterniner som avslutas med en spetsig spira med förgyllt kors och glob.

Långhuset täcks av ett högt, brutet och valmat yttertak av kopparskivplåt, fasaderna är vita och slätputsade. Stommen är av natursten. Sakristian ligger på norra sidan och huvudingången är idag i tornet.

Kyrkan, som föregicks av en medeltida kyrka är byggd delvis på de gamla murarna, främst de östra delarna. Den är idag förändrad, främst genom tornet, som uppfördes först 1860 och en senare tillbyggd polygonal korabsid.

Nuvarande kyrka var biskopskyrka fram till 1848, före uppförandet av nuvarande domkyrka i Härnösands stadskärna.

Bakgrund till åtgärderna

Idag finns skador i putsen på både tornet och långskeppet, framför allt på den södra sidan. Problemen har varit återkommande och har dokumenterats så tidigt som 1934.

Även inne i tornet förekommer skador då det finns rötskador på träet kring samtliga fönsterkupor. Ytterligare inspektioner kommer att göras när takplåten tas bort i samband med arbeten vid takkuporna.

Längst upp på tornet är väggarna klädda av både trä och plåt även dessa är i dåligt skick med flagad färg. Förgyllningen av korsglob, spiror och urvisare är nötta och slitna.

Vad som ska göras

Kyrkans fasader kommer att putsas om och avfärgas i samma kulör som den befintliga. 

Takplåten på tornets nedre takfall samt rötskadat trä vid takfoten kommer att bytas. Rötskadat trä kring fönster kommer även det att bytas.

Takplåt kommer att lagas och justeras.

Målning av tornets trä och plåtfasader, fönster och urtavlor. 

Förgyllning av klot och kors på tornspiran, samt andra förgyllda detaljer.

Har du frågor eller funderingar?

Ta kontakt med kyrkogårds- och fastighetschefen Alex Karlström, se kontaktuppgifter nedan.