Upplevelsevandringsgruppen

Nyhet Publicerad Ändrad

Max 35 ungdomar.

Vi utforskar olika typer av vandringar

 – Både att vi går en vandring eller att vi vandrar i bibelns olika texter. Teman som dyker upp under året är Bibeln, kyrkan, Bön, Vem är jag?, kärlek, jul, påsk. 


Upptakt: 24 augusti kl 13.00-16.00 i församlingsgården, Franzéngatan 18.

Gemensam gudstjänst: 25 augusti kl 11.00 i domkyrkan. Träff för
vårdnadshavare efter gudstjänsten i församlingsgården. Vi bjuder på fika!

När träffas vi?: Vi träffas en söndag i månaden och startar med
högmässa i domkyrkan kl. 10.45- ca 12.30. Efter högmässan fortsätter
konfaträffen till kl 16.00. Vid besked om vilken grupp du fått kommer du få datum och tider för resterande träffar.

Läger: 8-10 november 2025 i närområdet.

Gotlandsläger: 14 juni - 19 juni 2025

Konfirmationshelg 27-29 juni 2025

Konfirmationsredovisning: 28 junii 2025 kl 13.00.
Konfirmationsgudstjänst: 29 juni 2025 kl 11.00 i domkyrkan.

Ledare: Katarina Adamsson, präst. 
Christina Nilsson, församlingspedagog.