Teckenspråkig verksamhet

Nyhet Publicerad Ändrad

Teckenspråkig Ungdoms Kväll

För dig som är över 11 år. Vi samtalar, leker, pysslar och avslutar med andakt. Fika!

Behöver du någon att samtala med?

Diakoner och präster har tystnadsplikt.

Svenska kyrkan öppnar en jourtelefon på teckenspråk

De präster och diakoner som svarar i bildtelefonen är fullt teckenspråkiga och har tystnadsplikt.