Språkcafé

Nyhet Publicerad Ändrad

Måndagar kl 16.00 Café Trädgårn, Härnösand. Fredagar kl 9.00 Kyrkkällan, Älandsbro.

Språkcafé

Café Trädgårn, Trädgårdsg. Härnösand

Måndagar 16.00-18.00 

Kyrkkällan, Älandsbro
Fredagar kl 9.00-11.00