Foto: Magnus Aronsson/IKON

Över 26 000 kr till Ko- och kalvprojektet i Tanzania efter sommarens loppis i Säbrå

Nyhet Publicerad

Under sommaren har det varit loppis i Säbrå där alla intäkter (26.724 kr) går till Ko- och kalvprojektet i Tanzania, en del av Svenska kyrkans internationella arbete. Vi vill tacka alla som bidragit till loppisen, både genom generösa gåvor och ideellt arbete.

Korna förändrar familjers liv i Tanzania
I Tanzania har många familjer svårt att få vardagen att gå ihop. De saknar näringsrik mat och har inte alltid råd att låta barnen gå i skolan. Ko- och kalvprojektet förändrar familjernas liv. Din gåva kan ge en familj i Tanzania en ko och en ljusare framtid!

Låt en ko förändra någons liv – P89 
Idén är enkel men resultatet är fantastiskt! Utsatta familjer, individer eller grupper får utbildning i jordbruksteknik, modern djurhållning och produktion av mejeriprodukter. Sedan får de en dräktig kviga.

Mjölken från kon ger familjerna inkomster som förändrar deras liv. Kons gödsel gör att det växer bättre på deras jordplättar. Familjen ger senare tillbaka två kalvar till projektet. De kan i sin tur lämnas vidare till nästa familj. 

Det innebär en hel del arbete att ha en ko. De mest utsatta familjerna får därför istället möjlighet att låna en get. De är mer lättskötta än kor och får killingar två gånger om året.

Ko- och kalvprojektet finns i fler än 200 byar och många tusen kor har delats ut. Omkring 800 personer får utbildning varje år.