Månadens medarbetare Susanne Öhlén

Nyhet Publicerad

Varje månad presenterar vi medarbetare under rubriken "månadens medarbetare". Möt Susanne Öhlén som är komminister och fängelsepräst.

Susanne Öhlén, komminister och fängelsepräst

Bor: Sundsvall.

Hur länge har du jobbat i Härnösands pastorat? Sedan 1 april 2019.

Vad jobbar du med? Jag har dop, vigsel, begravningar, gudstjänster, mässor och själavårdssamtal. 75 procent av min tjänst är som fängelsepräst på Saltviksanstalten.

Jag har under min korta tid på anstalten fått spontankramar och många skratt, varvat med allvarliga samtal och djup sorg. Vi är alla människor.

Hur ser en vanlig dag ut? Jag går in genom inpasseringskontrollen, går ner i omklädningsrummet där jag lämnar mina ytterkläder med mera för att sedan hämta ut ett larm.

I början av veckan brukar jag delta vid häktespersonalens dagliga morgonmöten, för sedan ha mellan ett till fem själavårdssamtal med de intagna på Saltvik. Torsdagar är gudstjänstdag på anstalten, då håller vi flera gudstjänster under dagen. Vi besöker regelbundet de häktade och nytillkomna för att erbjuda samtal och berätta om gudstjänster och fredagsbön med mera, vi berättar att vi kommer från NAV (Nämnden för andlig vård) och att det finns präst, pastor och imam på häktet/anstalten.

Vad är roligast med ditt jobb?
Att få möta människor i livets alla skeden. Mina möten skiljer sig inte nämnvärt inne på anstalt eller häkte, vi människor delar de mänskliga villkoren och de existentiella livsfrågorna. Du kan möta liknande frustration och glädje hos en människa i frihet som hos en människa som är frihetsberövad. Skillnaden är mer fysisk och rumslig, än andligt och själsligt. I mina möten med människor, oavsett plats och situation, försöker jag att skilja på sak och person. Vi är inte våra handlingar, men våra handlingar är en del av oss. Vår val genom livet formar oss och beskriver en del av oss, men är inte hela oss. Vi är betydligt mer mångfacetterade än så. Att möta människor med omsorg och empati och samtidigt ha en tydlig gränssättning är viktigt, framförallt med människor som befinner sig i kris av olika slag.

Jag har under min korta tid på anstalten fått spontankramar och många skratt, varvat med allvarliga samtal och djup sorg. Vi är alla människor.

Intressen: vara ute i naturen, vi har hund. Läsa och att umgås med familj, släkt och vänner.

Har du någon kyrka i pastoratet som betyder något extra för dig? Domkyrkan för det är där jag prästvigdes. Jag gillar bredden i pastoratet, att vi har en stadskyrka och den fantastiska landsbygden som exempelvis Hemsö och Högsjö kyrkor där jag firade påskmässor.