Foto: Christina Mattsson

Månadens medarbetare Kent Nordin

Nyhet Publicerad

För drygt två år sedan lämnade domprost Kent Nordin Södra Lapplands pastorat och Lycksele för det blivande Härnösands pastorat. Med i ryggsäcken hade han 25 års erfarenhet från kyrkan. Hur ser han på framtiden?

Som domprost i Härnösands pastorat är Kent Nordin kyrkoherde och leder verksamheten som dess högsta beslutande chef. Han är även en del av Härnösands stifts ledningsfunktion och bistår biskop Eva Nordung Byström i olika uppdrag.

Hur känns det att ha varit på posten i drygt två år?

Det känns bra! Jag trivs i Härnösand, med folket här och jag tycker det är roligt att jobba i en stad men ändå ha närheten till landsbygden. Jag gillar pulsen och rörelsen i Härnösand. Exempelvis kulturutbudet med både dans, teater, konserter och jazzklubben. Samtidigt får jag det bästa med landsbygden, jag gillar de små sammanhangen och mötet med byborna. Rent jobbmässigt är det oerhört kul att jobba med både gudstjänster, med organisationen och även med Härnösands stift.

Vad är roligast med ditt jobb?

Som domprost är det att leda gudstjänster och att predika, jobba med organisationsfrågor och medarbetare, jobba med de förtroendevalda och stiftsuppdragen. Det är mycket som är roligt! Dimensionen att få jobba med stiftsuppdraget och att arbeta för att stärka relationen mellan stiftet och församlingarna känns också viktigt. Jag är glad över att vi lyckades bilda ett pastorat som finns över en lagom stor geografisk yta som Härnösand.

Hur ser du på Svenska kyrkans roll i Härnösand?

Svenska kyrkan är en del av samhällsbygget. Vi har under väldigt lång tid varit en betydelsefull institution för folket. Ibland när kyrkans roll ifrågasätts tycker jag det är lättare att vända på det och säga: ”vad skulle hända om INTE Svenska kyrkan fanns i Härnösand?”.

Många i dagens samhälle mår psykiskt dåligt och vi erbjuder samtal, stöd och hjälp. Vi finns med i både sorg och glädje och skulle inte kyrkan finnas skulle det vara en stor skillnad. Vi försöker finnas där vi behövs som mest. Arbetet med socialt utsatta människor präglar vår verksamhet. Det kan bland annat vara stöd i kontakter med Försäkringskassan, Socialtjänsten och andra myndigheter. Det diakonala uppdraget växer hela tiden och vi hjälper fler och fler genom prästers och diakoners själavårdssamtal, att prata om tro och liv eller genom att besöka ensamma, gamla och sjuka. Svenska kyrkan gör mycket bra för många men det kanske inte alltid syns. Vi måste bli bättre på att berätta om allt gott vi gör!

60 procent av Härnösandsborna är medlemmar i Svenska kyrkan. Vad tänker du om att 40 procent inte är med?

Det är tråkigt att det ser ut på det sättet. Vi är beroende av våra medlemsavgifter. Om fler väljer att gå ur Svenska kyrkan kommer vi inte ha råd att finnas med i samhällsbilden på samma sätt som idag. Huvuddelen av vad det kostar att ta hand om kyrkorna står du som medlem för. Det är det inte många som vet, och jag skulle önska att fler visste vad de faktiskt är med och bidrar till. Medlemskapet betyder mycket för många, även om du inte själv är aktiv eller får direkt vinning av det personligen, är du med och vårdar kulturarvet och gör att vi kan göra de där besöken på sjukhuset eller åka hem till gamla och ensamma som behöver det.

Vad innebär medlemstappet?

Vi har kommit till en brytpunkt där vi ser att vi inte kommer kunna fortsätta bedriva samma verksamhet som tidigare. Vi måste exempelvis se över vårt fastighetsbestånd.

Vad ska ni göra för att behålla medlemmar framöver?

Vi jobbar för att synliggöra det vi gör och vad vi faktiskt bidrar med i samhället. Vi måste också nå ut till de som inte går i kyrkan, Svenska kyrkan är för alla. Både de som tror och tvivlar. Alla är viktiga!

Nämn ett gott skäl att gå med i Svenska kyrkan igen.

Om du vill ha hjälp när livet är tungt eller när det krisar, gå med redan nu! Tänk också på att medlemskapet betyder mycket för många medmänniskor.

Ni har nyss beslutat om verksamhetsplan för nästa år. Vad kommer hända 2020?

Nästa år påbörjar vi en stor omvärldsanalys och fastighetsöversyn. Målet är att ha en klar strategi i november 2021. Den ska visa vad vi ska satsa på i framtiden och vilket arbete som är prioriterat. Vi vill vara en kyrka som så många som möjligt har en glädje över att tillhöra. En förändring kan också vara positiv, vi måste tänka annorlunda i framtiden. Förutom det fortsätter vi med vårt huvuduppdrag; att fira gudstjänst, bedriva undervisning, diakoni och mission.