Foto: Maria Prytz

Församlingsafton med föredrag om "Svenska kyrkan och samerna"

Nyhet Publicerad

På måndagskvällen den 17 september var det församlingsafton i Biskopsgården, där Biskop Eva Nordung Byström höll ett föredrag om "Svenska kyrkan och samerna". Detta som en del av Härnösands pastorats Inspirationsvecka, detta år med temat "allas lika värde".

Eva Nordung Byströms föredrag utgick från böckerna Nomadskolorna och Vitboken och handlade om Svenska kyrkans relation med samerna. 

Enligt Biskop Eva Nordung Byström finns det ett djupt sår i kyrkan, som handlar om generationer av samer som blivit illa behandlade. Biskop Eva Nordung Byström berättade om hur kyrkan som tidigare varit en del av staten också har varit en del av förtrycket mot samerna. Under föredraget framkom det hur viktigt hon tycker det är att kyrkan arbetar med försoning – men på samernas villkor.

Biskop Eva Nordung Byström påpekade att det är viktigt att vi alla i Sverige lär oss mer om vår egen urbefolkning. Vidare menade hon att samerna ärver en sorg, och vi i kyrkan har ärvt en skuld som vi måste komma till rätta med.

Efter föredraget blev det vidare diskussioner i Biskopsgårdens salonger. Det bjöds på kaffe och smörgås som domkyrkoförsamlingens Internationella grupp och Åsa och Jan Sjöberg hade ordnat. 

 Biskop Eva Nordung Byström deltar i samiska rådet som representant för biskopsmötet. 

 

Text och bild: Maria Prytz