Diakonins dag 26/8

Nyhet Publicerad Ändrad

Temat för diakonins månad 2018 är äldres psykiska ohälsa.

Domkyrkan
kl 11.00 Högmässa. Jan Sjöberg. Lars G Fredriksson. Åsa Sjöberg. Kyrkkaffe med partisamtal i församlingsgården efteråt. ”De äldres situation i Härnösand”. Samtal med de politiska partierna som ställer upp i valet till kommunfullmäktige. Välkommen att delta i samtalet och få svar på dina frågor.

Hemsö
kl 15.00 Mässa, Hemsö kyrka. Johan Holgersson. Eskil Lindbäck.

Högsjö
kl 11.00 Högmässa, Högsjö gamla kyrka. Johan Holgersson. Renate Mentzel. Christina Persson.

Stigsjö
kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Invigning av ny askgravlund.
Kent Nordin. Knapp Anna Eriksson. Stina Östman. Olle Parkman.

Säbrå
kl 11.00 Högmässa, kyrkan. Seniorernas dag.
Ulf Andersson. Per Brudsten. Berit Selling. Hans J Fernlund. PROkören Old singers.
Emma Ekebjörk. Lunch i församlingsg.