Behöver du någon att samtala med?

Nyhet Publicerad Ändrad

Diakoner och präster har tystnadsplikt.

Behöver du någon att samtala med?
Ibland kanske man känner sig ensam. Ibland kanske man tycker det vore bra att få vända sig till någon utomstående t.ex vid problem eller funderingar om livet.
I själavårdande samtal har jag möjlighet att möta dig enskilt och tala om det just du har på hjärtat.

Du kan boka ett samtal med diakon eller präst så ordnar vi teckenspråkstolk.