Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Nyhet Publicerad

I Härnösand finns följande gravskick inom Härnösands pastorat: kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.

Som medlem i Svenska kyrkan erbjuds kostnadsfritt en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Svenska kyrkan skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla medborgare, som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.

Nedan kan du läsa folder om våra gravplatser m.m.

Klicka på bilden och läs mer om våra gravplatser m.m.