Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Arne Wiig föreläste med inlevelse om kyrkans symboler

Det blev en spännande, fängslande och lärorik timme som gick alldeles för fort! Lördagen den 22 september fick vi under Arnes Wiigs föreläsning veta mer om symbolerna i Härnösands domkyrka t ex pelarna och dess utsmyckning, antal ljus på altaret, kalkens utformning, och cirkelns form och mycket, mycket mer.

Arne Wiig är präst, teologie doktor i religionshistoria, forskare, författare och är idag en ofta anlitad föreläsare och i sitt expertämne religiös symbolik. Arnes föreläsningar handlar ofta om kyrkorummets synliga och osynliga symbolik. Dessa fantastiska tankevärldar finns i varje kyrkorum men få känner till dem idag.