En ostadig gravsten står lutad mot en trästolpe.
Foto: Gustaf Hellsing /Ikon

Ändring av gravanordning?

Nyhet Publicerad

Här hittar du blankett att fylla i.

Ladda ned blankett, klicka på länken.

 

Text på blanketten.
Ansökan om ändring av gravanordning
Undertecknade samtliga gravrättsinnehavare till
gravplats …………………………………
på kyrkogård …………………………………

ansöker härmed om att få göra om stående sten på gravplatsen till liggande häll.

Vi är medvetna om att i de fall en stående sten görs om till liggande häll så kan planteringsytan framför eventuellt försvinna, beroende på gravstenens storlek i förhållande till gravplatsen storlek. Vi är också medvetna om att en liggande häll har ett större behov av rengöring än vad en stående sten har.

Samtliga gravrättsinnehavares underskrifter behövs.