26/8 kl 11 Högmässa i domkyrkan med efterföljande kyrkkaffe och partisamtal i församlingsgården

Nyhet Publicerad

”De äldres situation i Härnösand”. Samtal med de politiska partierna som ställer upp i valet till kommunfullmäktige. Välkommen att delta i samtalet och få svar på dina frågor.

Detta är en del av Diakonins månad:
Diakonins månad vill uppmärksamma kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. Årets tema är ”Äldres psykiska ohälsa”. Svenska kyrkan i Härnösand kommer att på olika sätt att ta upp frågor med tema kring äldres hälsa och ohälsa under hösten.

Mer info: Åsa Sjöberg diakon, 0611-288 23