Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Nya kyrkogården, Härnösand

Den Nya kyrkogården, som togs i bruk 1914-1915, är vackert belägen på en höjd med utblick mot Södra sundet och de centrala delarna av Härnösand.

På Nya kyrkogården finns även en minneslund och en askgravlund.

Adress: Nya kyrkogården/Heliga korsets kapell: Södersundsvägen 1

Mer info:

Karin Forsberg

Svenska kyrkan Härnösand

Administration kyrkogård & begravning

Håkan Högback

Håkan Högback

Svenska kyrkan Härnösand

Kyrkogård- och fastighetschef