Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik- och körverksamhet

Kyrkomusiken är en stor del i kyrkans liv. Musik och sång är också viktiga inslag i ett levande gudstjänstliv. Svenska kyrkan Härnösand har körer för alla åldrar. Vi bjuder även regelbundet på konserter i våra kyrkor.