Foto: Alex & Martin /IKON

Miniorer

Vill du träffa jämnåriga? Lära dig mer om Bibeln och om kristen tro? Vi samtalar, pysslar och leker. För barn som går i förskoleklass (eller det år barnet fyller 6 år)-åk 2.

OBS! Du måste anmäla ditt barn på nytt inför varje hösttermin, oavsett om ditt barn varit med i en grupp tidigare eller inte. 

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder dig en verksamhet som heter Miniorer och är för barn som går i Förskoleklass – åk 2 och finns i olika församlingar, på olika dagar och tider. Innehållet på träffarna är bland annat sång och berättelse, lek och skapande aktiviteter. Du är varmt välkommen att söka till vilken grupp som passar dig bäst. Det finns ett begränsat antal platser i varje grupp pga lokalstorlek och personaltäthet, så det är först till kvarn som gäller. Hoppas att du vill vara med!

Måndagar

Miniorer 
13.00 - 15.30, Älandsbro Kyrkkällan
Från förskoleklass till åk 1

Våra ledare hämtar miniorerna vid skolan kl 13.00 och alla går tillsammans till Kyrkkällan. De barn som behöver fritids efter kl 15.30 följer vi med tillbaka till skola/fritids.
Vi bjuder på mellanmål.
Kontaktperson: Helena Norberg 

Tisdagar

Miniorer och Juniorer
16.00 - 17.30, Domkyrkans församlingsgård.
Från förskoleklass till åk 6 
Kontaktperson: Petra Jedborn  

Tisdagar 

Miniorer och Juniorer 
17.30 – 19.00, Säbrå församlingsgård
Från förskoleklass till åk 6 
Kontaktperson: Helena Norberg 

Självklart är verksamheten kostnadsfri!

 

 

Kryssa i vilken barngrupp du anmäler ditt barn till:

Kryssa i vilken av platserna du vill gå till:

Svenska kyrkan Härnösand använder gärna personuppgifter i form av bilder, ljud- och filmmaterial i syfte att sprida information om verksamheten till medlemmar och allmänheten. Detta material används i olika sammanhang, bland annat på kyrkans webbplats, i sociala medier, församlingsblad och på affischer. För att göra detta krävs ditt godkännande, vänligen kryssa i nedan om du tillåter detta.

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Läs mer om detta på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter