Meditation, retreat och stilla dagar

Det här händer under våren 2024.

Meditation torsdagar kl 19.00 domkyrkan

Vi mediterar för att komma i balans, öka vår stresstålighet och koncentrationsförmåga.

Någon ligger i en hängmatta i solen.

Ge dig tid

Att vara på retreat är att ge sig själv tid. Jesus sökte sig ibland till platser för att i ensamhet vila och hämta kraft. Du kan göra samma sak. På retreaten står själen och andligheten i centrum.

Iotakors på papyrus med vasspenna

Meditera med iotakorset

Måla och meditera med iotakorset . Följ passionstiden dag för dag, Det är resa mot livets centrum. Den börjar genom att du låter handen måla det hjärtat berättar för dig.