Våra platser i Stigsjö

Stigsjö kyrka

Stigsjö kyrka uppfördes 1786 under tillsyn av byggherre Pehr Hagmansson. På kyrkans plats har minst två tidigare kyrkor stått. Den första nedbrunnen 1559 efter ett åsknedslag. En ny kyrka byggdes 1560 men visade sig snabbt för liten och trots förlängning år 1685 revs den 100 år senare för att ge plats åt den nuvarande kyrkan.

Stigsjö församlingshem

Stigsjö församlingshem ligger strax bredvid Stigsjö kyrka. Här anordnas församlingskvällar, samtalsgrupper, barnverksamhet m.m.

Stigsjö kyrkogård

Kyrkogården har 783 st gravplatser, en minneslund och en askgravlund.