Foto: M Melander

Våra platser i Säbrå, Älandsbro, och på Lungön