Foto: Lena Vik

Våra platser i Högsjö

Högsjö kyrka

Högsjö nya kyrka är en "getingkyrka" och är murad av traktens gnejs och tegel. Högsjö nya kyrka uppfördes av byggmästare Simon Geting efter ritningar av byggmästare Per Hagmansson. Detta då expansionen av traktens bruk i Utansjö medförde att den gamla medeltidskyrkan blev för trång. Kyrkan var långt ifrån färdig vid invigningen 2 november 1789, först i mitten av 1800-talet fick kyrkorummet sin slutliga gestaltning i nyklassicistisk stil genom Olof Hofréns utförande av ny altaruppsats och predikstol.

Högsjö gamla kyrka

På kullen intill Högsjö hembygdsgård står Högsjö gamla kyrka. Uppförandeår är oklart men den är sannolikt uppförd under 1300-talet. Kyrkan är byggd av gnejs från området. Med tiden tillbyggdes en sakristia och ett vapenhus som sedan revs vid tillkomsten av Högsjö nya kyrka.

Högsjö församlingsgård

Högsjö församlingsgård ligger bredvid Högsjö kyrka. På ovanvåningen finns en sal där det anordnas församlingskvällar, på nedervåningen hålls barnverksamhet. Församlingsgården lånas och hyrs även ut till dopkalas, minnesstunder, bröllopsfester, föreningsmöten m.m.

Högsjö kyrkogård

Här finns idag cirka 2 447 st gravplatser, en minneslund, och en askgravlund. Det finns även en särskild begravningsplats för dem som inte tillhör något kristet samfund.