Våra kyrkor

Härnösands pastorat består av församlingarna Domkyrko, Hemsö, Häggdånger, Högsjö, Stigsjö, Säbrå och Viksjö.

Domkyrkan

Härnösands domkyrka stod färdig 1846 efter ritningar av Johan Adolf Hawerman. Härnösands treskeppiga domkyrka är en av Sveriges förnämsta nyklassicistiska byggnader med en rik och imponerande exteriör och interiör.

Hemsö kyrka

Den lilla träkyrkan ligger längs Ångermanälvens mynning, uppförd mellan 1859-1865, men invigdes först i juni 1926.

Häggdångers kyrka

På landsbygden, på en kulle drygt 15 km söder om Härnösand tornar Häggdångers kyrka fram.

Högsjö gamla kyrka

Den lilla vita medeltidskyrkan, sannolikt från 1300-talet.

Högsjö kyrka

Högsjö nya kyrka är en "getingkyrka" och är murad av traktens gnejs och tegel.

Stigsjö kyrka

Den vita stenkyrkan omgärdad av landsbygd tornar fram cirka 2 mil väster om Härnösand.

Säbrå kyrka

Säbrå kyrka ligger belägen på gränsen mellan tätort och den omedelbara närheten till landsbygd.

Viksjö kyrka

Den vita träkyrkan uppförd 1927-1928, centralt belägen längs den stora genomfartsvägen nr 331.