Våra kyrkogårdar

Kyrkogårdsförvaltningen i Härnösands pastorat ansvarar för nio kyrkogårdar.

Hemsö kyrkogård

Hemsö kyrkogård ligger på ön Hemsö strax norr om Härnösand. Den har 187 gravplatser och en minneslund.

Häggdångers kyrkogård

Kyrkogården i Häggdånger ligger i byn Hov söder om Härnösand. Antalet gravplatser är cirka 326 st. Det finns en minneslund på västra sidan om Häggdångers kyrka.

Gamla kyrkogården, Härnösand

Är kulturminnesförklarad och ligger centralt belägen i närheten av Landsarkivet och Sambiblioteket.

Nya kyrkogården, Härnösand

Den Nya kyrkogården, som togs i bruk 1914-1915, är vackert belägen på en höjd med utblick mot Södra sundet och de centrala delarna av Härnösand.

Högsjö kyrkogård

Högsjö kyrkogård ligger cirka 3 mil nordväst om Härnösand. Här finns idag cirka 2 447 st gravplatser en minneslund och en askgravlund. Det finns även en särskild begravningsplats för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Lungö kyrkogård

Cirka 10 km norr om Härnösand ligger Lungön. I dess nordöstra del på en högplatå ligger Lungö kapell i en tämligen skogsrik terräng. Nordväst om kapellet ligger Lungö kyrkogård.

Stigsjö kyrkogård

Kyrkogården ligger 1.5 mil väster om Härnösand och har 783 st gravplatser. På kyrkogården finns en minneslund och en askgravlund.

Säbrå kyrkogård

Säbrå kyrkogård ligger i Byåker och har cirka 2 920 st gravplatser. Det finns även en minneslund och en askgravlund.

Viksjö kyrkogård

Viksjö kyrkogård ligger cirka 5 mil väster om Härnösand och har cirka 687 st gravplatser. På kyrkogårdstomten finns även en minneslund.