Foto: Magnus Aronson /Ikon

Juniorer

Vill du träffa jämnåriga efter skolan? Lära dig mer om Bibeln och om kristen tro? Vi fikar, samtalar, pysslar och leker. För barn som går i åk 3-6. Från och med den 17/8 kan du anmäla ditt barn via ett formulär på denna sida.

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder dig en verksamhet som heter Juniorer och är för barn som går i åk 3-åk 6 och finns i olika församlingar, på olika dagar och tider. Vi bjuder vi på mellanmål, sång och berättelse, lek och skapande aktiviteter.
Du är varmt välkommen att söka till den grupp som passar dig bäst. Det finns ett begränsat antal platser i varje grupp pga lokalstorlek och personaltäthet, så det är först till kvarn som gäller. Hoppas att du vill vara med!

OBS! Du måste anmäla ditt barn på nytt inför varje hösttermin, oavsett om ditt barn varit med i en grupp tidigare eller inte. 

JUNIORER & MINIORER, Säbrå församlingsgård
Från förskoleklass till åk 6
Tisdagar kl. 17.30 – 19.00, under höstterminen 2020. 

JUNIORER & MINIORER, Högsjö församlingsgård
Från förskoleklass till åk 6 
Tisdagar kl. 17.30 – 19.00, under vårterminen 2021. 

JUNIORER, Älandsbro Kyrkkällan
Från åk 2 till åk 6
Onsdagar kl. 13.00 - 16.00
Våra ledare hämtar juniorerna vid skolan och alla går
tillsammans till Kyrkkällan. De barn som behöver fritids efter
kl 16.00 följer vi med tillbaka till skola/fritids.

MINIORER & JUNIORER, domkyrkans församlingshem 
Från förskoleklass till åk 6
Torsdagar kl. 16.00 - 17.30

Självklart är verksamheten kostnadsfri!
Om du eller dina föräldrar har några frågor eller funderingar ta kontakt med:
elenor.andersson@svenskakyrkan.se