Foto: Magnus Aronson /Ikon

Juniorer

Vill du träffa jämnåriga efter skolan? Lära dig mer om Bibeln och om kristen tro? Vi fikar, samtalar, pysslar och leker. För barn som går i åk 3-6.

OBS! Du måste anmäla ditt barn på nytt inför varje hösttermin, oavsett om ditt barn varit med i en grupp tidigare eller inte.

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder dig en verksamhet som heter Juniorer och är för barn som går i åk 3-åk 6 och finns i olika församlingar, på olika dagar och tider. Vi bjuder vi på mellanmål, sång och berättelse, lek och skapande aktiviteter.
Du är varmt välkommen att söka till den grupp som passar dig bäst. Det finns ett begränsat antal platser i varje grupp pga lokalstorlek och personaltäthet, så det är först till kvarn som gäller. Hoppas att du vill vara med!

Tisdagar 

Juniorer och Miniorer
16.00 - 17.30, Domkyrkans församlingsgård.
Från förskoleklass till åk 6
Kontaktperson: Petra Jedborn

ONSDAGAR

Juniorer
13.00 - 15.30, Älandsbro Kyrkkällan
Från åk 2 till åk 6
Kontaktperson: Petra Jedborn

Självklart är all verksamhet kostnadsfri!

 

 

 

Kryssa i vilken barngrupp du anmäler ditt barn till:

Kryssa i vilken av platserna du vill gå till:

Svenska kyrkan Härnösand använder gärna personuppgifter i form av bilder, ljud- och filmmaterial i syfte att sprida information om verksamheten till medlemmar och allmänheten. Detta material används i olika sammanhang, bland annat på kyrkans webbplats, i sociala medier, församlingsblad och på affischer. För att göra detta krävs ditt godkännande, vänligen kryssa i nedan om du tillåter detta.

Din personliga integritet är viktig för oss och därför vill vi informera om var dina personuppgifter hämtas ifrån, hur vi använder dem och vilka rättigheter du har. Läs mer om detta på vår hemsida: www.svenskakyrkan.se/sa-behandlar-svenska-kyrkan-dina-personuppgifter