Foto: Magnus Aronson /Ikon

Juniorer

Vill du träffa jämnåriga efter skolan? Vi fikar, samtalar, pysslar och leker. För barn som går i åk 2-6.

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder dig en verksamhet som heter Juniorer och är för barn som går i åk 2-åk 6 och finns i olika församlingar, på olika dagar och tider.

Vi bjuder vi på mellanmål, sång och berättelse, lek och skapande aktiviteter.

I domkyrkans församlingsgård har vi en blandad grupp för Miniorer och Juniorer. Det finns ett begränsat antal platser i varje grupp pga lokalstorlek och personaltäthet, så det är först till kvarn som gäller. 

Hoppas att du vill vara med!

Onsdagar

Juniorer
13.00 - 15.30 Kyrkkällan, Älandsbro 
Från åk 2 till åk 6.

Självklart är all verksamhet kostnadsfri!

Välkommen att anmäla ditt barn!