Foto: Magnus Aronson /Ikon

Juniorer

Vill du träffa jämnåriga efter skolan? Lära dig mer om Bibeln och om kristen tro? Vi fikar, samtalar, pysslar och leker. För barn som går i åk 3-6.

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder dig en verksamhet som heter Juniorer och är för barn som går i åk 3-åk 6 och finns i olika församlingar, på olika dagar och tider. Vi bjuder vi på mellanmål, sång och berättelse, lek och skapande aktiviteter.
Du är varmt välkommen att söka till den grupp som passar dig bäst. Det finns ett begränsat antal platser i varje grupp pga lokalstorlek och personaltäthet, så det är först till kvarn som gäller. Hoppas att du vill vara med!

OBS! Du måste anmäla ditt barn på nytt inför varje hösttermin, oavsett om ditt barn varit med i en grupp tidigare eller inte.

Måndagar

13.00 - 16.00 Familjeeftermiddag Stigsjö församlingshem 

Tisdagar under höstterminen

Juniorer och Miniorer
17.30 – 19.00, Säbrå församlingsgård
Från förskoleklass till åk 6

TISDAGAR UNDER vårTERMINEN

Juniorer och Miniorer
17.30 – 19.00, Högsjö församlingsgård
Från förskoleklass till åk 6 

Torsdagar

Juniorer
16.00 - 17.30, Domkyrkans församlingsgård
Från åk 3 till åk 6

 

Självklart är all verksamhet kostnadsfri!

Anmälan till Juniorer öppnar 26/8 2021.
Verksamheten startar vecka 36.

Om du eller dina föräldrar har några frågor eller funderingar ta kontakt med:
elenor.andersson@svenskakyrkan.se