Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högsjö kyrkogård

Högsjö kyrkogård ligger cirka 3 mil nordväst om Härnösand. Här finns idag cirka 2 447 st gravplatser och en minneslund. Det finns även en särskild begravningsplats för dem som inte tillhör något kristet samfund.

En askgravlund kommer invigas sommaren 2019.

Mer info:

Karin Forsberg

Svenska kyrkan Härnösand

Administration kyrkogård & begravning

Håkan Högback

Svenska kyrkan Härnösand

Kyrkogård- och fastighetschef