Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Högsjö kyrkogård

Högsjö kyrkogård ligger cirka 3 mil nordväst om Härnösand. Här finns idag cirka 2 447 st gravplatser en minneslund och en askgravlund. Det finns även en särskild begravningsplats för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Invigning av ny askgravlund 1 september 2019

Efter högmässan där Annica Strindin predikade och Per Brudsten spelade på orgeln gick vi i procession ned till kyrkogården där domprost Kent Nordin invigde den nya askgravlunden. Anna Johansson har planerat askgravlunden, inspiration till den har hon fått av traktens omgivningar, t ex tidigare Utansjö bruk. Mila marktjänster har utfört anläggningsarbetet. Håkan Högback, kyrkogårdschef svarade på frågor om askgravlunden. Efteråt blev det lunch i församlingsgården.

Mer info:

Karin Forsberg

Svenska kyrkan Härnösand

Administration kyrkogård & begravning

Håkan Högback

Håkan Högback

Svenska kyrkan Härnösand

Kyrkogård- och fastighetschef