Högsjö kyrkogård

Högsjö kyrkogård ligger cirka 3 mil nordväst om Härnösand. Här finns idag cirka 2 447 st gravplatser en minneslund och en askgravlund. Det finns även en särskild begravningsplats för dem som inte tillhör något kristet samfund.

Invigning av ny askgravlund 1 september 2019

Efter högmässan där Annica Strindin predikade och Per Brudsten spelade på orgeln gick vi i procession ned till kyrkogården där domprost Kent Nordin invigde den nya askgravlunden. Anna Johansson har planerat askgravlunden, inspiration till den har hon fått av traktens omgivningar, t ex tidigare Utansjö bruk. Mila marktjänster har utfört anläggningsarbetet. Håkan Högback, kyrkogårdschef svarade på frågor om askgravlunden. Efteråt blev det lunch i församlingsgården.