Foto: Lena Vik

Högsjö kyrka

Högsjö nya kyrka är en "getingkyrka" och är murad av traktens gnejs och tegel.

Högsjö nya kyrka uppfördes av byggmästare Simon Geting efter ritningar av byggmästare Per Hagmansson. Detta då expansionen av traktens bruk i Utansjö medförde att den gamla medeltidskyrkan blev för trång. Kyrkan var långt ifrån färdig vid invigningen 2 november 1789, först i mitten av 1800-talet fick kyrkorummet sin slutliga gestaltning i nyklassicistisk stil genom Olof Hofréns utförande av ny altaruppsats och predikstol.

Välkommen att titta in i Högsjö nya kyrka med hjälp av panoramabild >>