Högsjö gamla kyrka

Den lilla vita medeltidskyrkan, sannolikt från 1300-talet.

På kullen intill Högsjö hembygdsgård står Högsjö gamla kyrka. Uppförandeår är oklart men den är sannolikt uppförd under 1300-talet. Kyrkan är byggd av gnejs från området och med tiden tillbyggdes en sakristia och ett vapenhus som sedan revs vid tillkomsten av Högsjö nya kyrka.

Högsjö gamla kyrka används endast under sommarmånaderna dit församlingens gudstjänster då är förlagda.

Välkommen att titta in i Högsjö gamla kyrka med hjälp av panoramabild >>