Foto: M Melander

Hemsö kyrkogård

Hemsö kyrkogård ligger på ön Hemsö strax norr om Härnösand. Den har 187 gravplatser och en minneslund.