Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Heliga korsets kapell

Nya kyrkogården / Heliga korsets kapell (gravkapell) ligger på Södersundsvägen 1 i Härnösand

Den Nya kyrkogården, som togs i bruk 1914-1915, är vackert belägen på en höjd med utblick mot Södra sundet och de centrala delarna av Härnösand.

Inom kyrkogården finns ett gammalt begravningskapell som 1987 genomgick en omfattande om- och tillbyggnad. Det har en tilltalande entrésida. och en vacker interiör av olika träslag, golvbeläggningar och textilier möter besökaren. Textilierna är utförda av textilkonstnär Gunnel Oldenmark från Härnösand.