Foto: Maria Prytz

Heliga korsets kapell

Nya kyrkogården / Heliga korsets kapell (gravkapell) ligger på Södersundsvägen 1 i Härnösand

Den Nya kyrkogården, som togs i bruk 1914-1915, är vackert belägen på en höjd med utblick mot Södra sundet och de centrala delarna av Härnösand.

Inom kyrkogården finns ett gammalt begravningskapell som 1987 genomgick en omfattande om- och tillbyggnad. Det har en tilltalande entrésida. och en vacker interiör av olika träslag, golvbeläggningar och textilier möter besökaren. Textilierna är utförda av textilkonstnär Gunnel Oldenmark från Härnösand. 

Det finns 60 platser i Heliga korsets kapell.