Foto: M Melander

Häggdångers kyrkogård

Kyrkogården i Häggdånger ligger i byn Hov söder om Härnösand. Antalet gravplatser är cirka 326 st. Det finns en minneslund på västra sidan om Häggdångers kyrka.