Foto: Maria Prytz

Gudstjänster

Firandet av gudstjänst är kyrkans djupaste uttryck för en levande gemenskap mellan Gud och människa. Allt församlingsarbete har gudstjänsten som utgångspunkt och mål. Till gudstjänsten får vi komma som vi är, med allt vårt eget, för att söka vår identitet och växa som enskilda individer och kristen församling.

Mässa i domkyrkan
Söndag kl 11.00 Högmässa
(gudstjänstinformation söndagar kl 10.55)
Onsdag kl 8.00 Mässa
Torsdag kl 18.00 Mässa

Präster och diakoner
Domprost Kent Nordin, 0611-245 11
Komminister Johanna Janzon Wikström, 0611-245 13
Komminister Katarina Larsdotter, 0611-245 14
Domkyrkokaplan Cristina Grönroos, 0611-245 15
Komminister teckenspråksarbete Johan Selin, 0611-123 00 (texttelefon), 073-508 40 71 (SMS)
Diakon Christina Persson, 0611-245 22,
Diakon Åsa Sjöberg, 0611-236 50, 0611-245 41