Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Fakta om pastoratet

Vi finns för dig året runt i livets alla skeenden - i Domkyrko, Säbrå, Häggdånger, Hemsö, Stigsjö, Viksjö och Högsjö. Härnösands pastorat omfattar Härnösands kommun. Tillsammans är vi Svenska kyrkan Härnösand.

Ekonomi

Pastoratets verksamhet finansieras genom kyrkoavgift, begravningsavgift, stiftsbidrag och övriga intäkter.

Kyrkoavgiften är 1,27 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten
Stiftsavgiften är 0,10 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten

Svenska kyrkan har en enhetlig begravningsavgift på 0,24 procent av den kommunalt beskattningsbara inkomsten

Medlemmar  (2016)
Total folkmängd: 25 243 personer
Medlemmar i Svenska kyrkan: 16 556 personer

Verksamheten omsluter totalt 61 mkr i 2018 års budget.