Fakta om pastoratet

Vi finns för dig året runt i livets alla skeenden - i Domkyrko, Säbrå, Häggdånger, Hemsö, Stigsjö, Viksjö och Högsjö. Härnösands pastorat omfattar Härnösands kommun. Tillsammans är vi Svenska kyrkan Härnösand.

Ekonomi

Pastoratets verksamhet finansieras genom kyrkoavgift, begravningsavgift, stiftsbidrag och övriga intäkter.

Kyrkoavgiften är numera 1,37. Svenska kyrkan har en enhetlig begravningsavgift. Den begravningsavgift som pastoratet erhåller för året fastställs av Kammarkollegiet utifrån det preliminära kostnadsunderlag som pastoratet redovisar.

 

Medlemmar  (2021)
Total folkmängd: 25 153 personer
Medlemmar i Svenska kyrkan: 14 578 personer

Verksamheten omsluter totalt 62 mkr i 2021 års budget.