Diakoni/Samtal & stöd

Diakoni är Svenska kyrkans sociala arbete. Våra diakoner finns till hands om du till exempel behöver tala med någon eller vill få hembesök.

Den diakonala verksamheten i Härnösands pastorat handlar om att:

  • ge människor möjlighet att tillsammans mötas kring frågor om tro och liv

  • ge människor stöd och hjälp vid kris och sjukdom

  • erbjuda mötesplatser där Guds närvaro gestaltas

Diakoni innebär, att med det "goda livet" som mål, hjälpa, påverka, förändra och återställa.

All verksamhet och alla i personalen har ett diakonalt förhållningssätt i mötet med barn, föräldrar, ungdomar och äldre i grupper och samlingar, på kyrkogården, i gudstjänster och i det personliga mötet. Vi är lyhörda för människors behov och ger omsorg och omtanke. Det handlar om att se, lyssna och bekräfta.

Vi har olika mötesplatser som inbjuder till gemenskap, fördjupning och samtal om tron och livet.

 

 

Välkommen till våra sorgegrupper "Leva vidare".

Grupperna startar regelbundet. Du hittar mer info här och kan göra en intresseanmälan så kontaktar vi dig!

Tre kvinnor sitter på en uteplats och gör buketter av handplockade blommor.

Vuxenverksamhet

Här hittar du pilgrimsvandring till Högsjö 15/6 och Hässjö-Stigsjö 17/8. Anmälan senast 12/8.

Några personer sitter runt ett bord och fikar.

Café Trädgårn

Café Trädgårn är ett socialt café och mötesplats i Härnösand där alla är välkomna. Här bedrivs försäljning av hembakat fikabröd, rättvisemärkt kaffe och te.

Ideellt arbete/volontärer

Svenska kyrkans viktigaste resurs är dess egna medlemmar, tillsammans kan vi skapa en gemenskap där många känner ansvar och delaktighet. Vad brinner du för?

Mer info