Foto: Maria Prytz

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Som medlem i Svenska kyrkan erbjuds kostnadsfritt en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Svenska kyrkan skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla medborgare, som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.

Våra präster och diakoner finns till stöd och hjälp vid svåra stunder i livet. Du når dem via pastorsexpeditionen telefon 0611-288 00 eller deras respektive direktnummer.

Boka minnesstund

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder många fina lokaler för minnesstund.