Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Begravning

Den kristna riten för att säga farväl och tacka för en människa är en gudstjänst. I begravningsgudstjänsten överlämnar vi den döde till Gud.

Som medlem i Svenska kyrkan erbjuds kostnadsfritt en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. Svenska kyrkan skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla medborgare, som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.

Våra präster och diakoner finns till stöd och hjälp vid svåra stunder i livet. Du når dem via pastorsexpeditionen telefon 0611-288 00 eller deras respektive direktnummer.