Någon tänder ett av ljusen vid en kista.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Svenska kyrkan skall anordna och hålla allmänna begravningsplatser för alla medborgare, som huvudman för begravningsverksamheten i Sverige.

Som medlem i Svenska kyrkan erbjuds kostnadsfritt en begravningsgudstjänst enligt Svenska kyrkans ordning. 

 

 

Levande ljus i kyrkan

Begravning

När en människa som står dig nära dör behöver du ta hand om dig och få tid att sörja. Men kanske är det inte nog med sorgen. Kanske är du den som ansvarar för allt det praktiska kring dödsfallet – att berätta för andra, att beställa en kista och att ordna med begravningen?

Någon tänder ett av ljusen vid en kista.

Begravning

I Härnösand finns följande gravskick inom Härnösands pastorat: kistgrav, urngrav, minneslund och askgravlund.

Boka minnesstund

Svenska kyrkan Härnösand erbjuder många fina lokaler för minnesstund.