Barn & ungdom

Svenska kyrkan Härnösand har verksamheter för barn i alla åldrar. Stor & Liten för de yngsta, miniorer, juniorer, barnkörer, konfirmander, unga konfirmandledare och ungdomskvällar.

På grund av coronapandemin!

Med hänsyn till rådande omständigheter kring covid-19 och den spridning som sker i samhället är följande verksamheter pausade: Stor & Liten, Minorer, Juniorer och Svenska Kyrkans unga.  

Tillsammans får vi se till att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer.