Psalmtoppen med Gary Graden

På Härlig är jorden kommer den inspirerande körledaren Gary Graden att medverka. Körer från Västerås stift inbjuds att sjunga tillsammans under Garys ledning vid olika tillfällen under dagen. Dessutom kommer han under Psalmtoppen att leda allsång på Stora Torget på ett sätt liknande det då tusentals på Stockholms Centralstation sjöng med i Sjung med!

Gary Graden är domkyrkokantor i Storkyrkan och S:t Jacobs kyrka, där han leder S:t Jacobs Kammarkör och Storkyrkans Vokalensemble. I sitt födelseland USA studerade han vid Clark University, Hartt School of Music och vid Aspen Summer Music Festival. I Stockholm studerade han kördirigering för Eric Ericson och orkesterdirigering för Kjell Ingebretssen. 

Gary Graden är en efterfrågad dirigent, lärare och jurymedlem både nationellt och internationellt. Med sina körer har han framgångsrikt deltagit i en lång rad körfestivaler och körtävlingar i Europa och Sverige. Han har varit gästdirigent för många körer runt om i världen. Med S:t Jacobs/Storkyrkans Vokalensemble framför han repertoar från alla epoker för soloröster och liten ensemble. Förutom sitt intresse för nutida musik har Gary Graden också framfört större verk som Händels Messias, Mozarts Requiem och c-mollmässa, Bachs passioner och h-mollmässa, liksom requiem av Brahms, Duruflé, Fauré och Michael Haydn. Hans arbete som dirigent och sångare finns dokumenterat på ett stort antal radioinspelningar och CD-skivor. 

År 2005 utsågs Gary Graden till Årets körledare. 1998 fick han Johannes Norrby-medaljen, 2009 erhöll han Guidoneumpriset från Fondazione Guido d’Arezzo (Italien). 2015 erhöll han Stockholm stifts S:ta Ceciliapriset och 2020 mottog han av HM Konungen medaljen Litteris et Artibus.