Gaia

Med premiär den 9 september 2023 och två veckor framåt kommer du att kunna uppleva det unika konstverket Gaia av Luke Jerram på plats i Falu Kristine kyrka.

Gaia* är ett turnerande konstverk av den brittiska konstnären Luke Jerram. Konstverket, som mäter sju meter i diameter och skapat från detaljerade NASA-bilder av jordens yta och ger möjligheten att se vår planet sväva i tre dimensioner.
 
Installationen syftar till att skapa en känsla av översiktseffekten, som först beskrevs av författaren Frank White 1987. Gemensamma drag för astronauternas upplevelse är en känsla av vördnad för planeten, en djup förståelse för allt livs sammankoppling, och en förnyad ansvarskänsla för att ta hand om miljön. 
 
Konstverket fungerar också som en spegel till stora händelser i samhället. Konstverket kan ge betraktaren ett nytt perspektiv av vår plats på planeten; en känsla av att jordens samhällen är sammanlänkade och att vi har ett ansvar gentemot varandra.
 
Samtidigt som Gaia roterar långsamt spelas en specialgjord surroundljudskomposition av BAFTA-prisbelönte kompositören Dan Jones runt skulpturen. 
 
*I grekisk mytologi är Gaia personifieringen av jorden.
 
 Mer fins att läsa på hemsidan för Gaia.