Foto: Magnus Aronson /Ikon

Vuxengrupper i Tännäs-Ljusnedals församling