Foto: Gustaf Hellsing

Val av gravskick

Med gravskick menas det sätt som den avlidne gravsätts på. Kyrkogårdsförvaltningen i Härjedalens pastorat erbjuder askgravplats, askgravlund, minneslund, urnplats och traditionell gravplats.

ASKGRAVPLATS

En askgravplats är en gravplats med begränsad gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav. Den kan liknas vid ett mellanting mellan traditionell grav och minneslund. Askans placering märks ut med en liggande gravsten, en minnesplatta. Det är du som anhörig som beställer och betalar för minnesplattan. Du kan beställa genom kyrkogårdsförvaltningen. Askgravplatser finns på kyrkogårdarna i Hede, Sveg, Ytterhogdal, Vemhån, Lillhärdal och Vemdalen.

Gravsättning i askgravplats

Askan gravsätts individuellt. Som anhörig är du välkommen att närvara vid gravsättningen.  

Utsmyckning vid askgravplats

Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus.  Det går också bra att sätta snittblommor i vasen i marken invid minnesplattan.  Vill du sätta ut en gravlykta invid minnesstenen går det bra mellan 1 november och 1 april.  

Skötsel av askgravplats

Skötsel av askgravplats faller inom ramarna för grundskötseln som kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för.

MINNESLUND

En minneslund är en gravplats utan gravrätt, det vill säga en gemensam men anonym gravplats. Den enskilda graven märks inte ut och det finns heller ingen uppgift om exakt var nedsättningen av askan sker. Minneslundar finns i Hede, Kvarnströmmen, Lillhärdal, Linsell, Ljungdalen, Storsjö, Sveg, Vemdalen, Vemhån, Ytterhogdal, Älvros, Ängersjö och Överhogdal.  

Gravsättning i minneslund

Som anhörig får du inte vara med vid gravsättningen av askan.När gravsättningen har skett skickar kyrkogårdsförvaltningen ett meddelande till dödsboet.   

Utsmyckning i minneslunden

Det finns en gemensam plats för levande snittblommor och gravljus. Det är inte tillåtet att plantera växter.   

Skötsel av minneslund

Kyrkogårdsförvaltningen ansvarar för skötseln av minneslunden. Skötseln kostar inte något.

ASKGRAVLUND

Skillnaden mellan en askgravlund och en minneslund är att askgravlunden inte är helt anonym, den gravsattes namn registreras på en gemensam plats. En skylt med den gravsattes namn monteras på en gemensam gravvård.
Skylten bekostas av dödsboet, eftersom möjligheten att vara anonym fortfarande måste finnas, och där har de anhöriga möjlighet att göra sitt val.
I askgravlunden finns ingen gravrätt.
Askgravlund finns i på Kvarnströmmens kyrkogård i Ljusnedal och på Ljungdalens skogskyrkogård.

Gravsättning i askgravlunden

Askan gravsätts individuellt. Anhöriga får närvara vid gravsättning på askgravlundarna.

Utsmyckning i askgravlunden

Möjlighet för anhöriga att smycka med snittblommor och ljus finns på en anvisad plats.

Skötsel av askgravlunden

Allt ansvar för skötsel och för den gemensamma gravvården ligger på kyrkogårdsförvaltningen och kostar ingenting.

TRADITIONELL GRAVPLATS KISTA OCH URNA

En traditionell gravplats är en gravplats med gravrätt, det vill säga en enskild, utmärkt grav där antingen en urna eller en kista sätts ner. Den enskilda graven märks ut med en gravsten. Traditionella gravplatser finns på samtliga kyrkogårdar.   

Gravsättning på traditionell gravplats

En kista kan sättas ner direkt efter begravningen (jordbegravning), en urna oftast några veckor efter begravningen, ofta i samband med en kort andakt. Urnsättningen kan ske med eller utan anhöriga, enligt önskemål.
Gravrätten är 25 år, och kan förlängas med 15 år i taget. 

Utsmyckning av traditionell gravplats

En traditionell gravplats får smyckas med gravsten, växter, blommor och gravljus.  
Växter som är tillåtna är ettåriga växter, ej perenner. 

Skötsel av traditionell gravplats

Gravplatsen räknas som en gravplats med gravrätt är det gravrättsinnehavaren som ansvarar för skötseln. Genom att teckna ett blomskötselsavtal kan du som gravrättsinnehavare mot en avgift lämna över blomskötseln till kyrkogårdsförvaltningen.    
För information om blomskötselavtal, klicka här!