En grupp ungdomar håller om varandra i en ring.
Foto: Nadine Minner /Ikon

Ungdomsgrupper i Ytterhogdal-, Överhogdal- och Ängersjö församling

                              Ungdomsgrupp

Ett smalt träkors. I bakgrunden syns en gitarrist och en sångare uppträda på en liten scen.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Efter att du är konfirmerad kan du vara med i Svenska kyrkans ungledar utbildning. Under utbildningen lär du dig mer om vad det innebär att vara ung och kristen, ledarskap och hur man leder andakter. Vi fikar, pratar och disskuterar olika ämnen i era liv och inom tron. 

Om man vill så får man gärna hjälpa till i konfirmandarbetet på veckoträffarna och på konfirmandlägret. Man får även hjälpa till i andra verksamheter och familjegudstjänster. 

    Kontakta oss gärna för mer information

  • Marcus Reinholtz

    Härjedalens pastorat

    Församlingspedagog, Svegsbygdens församling, Ytterhogdals, Överhogdals & Ängersjö församling, Verksamhetschef - Svegsbygdens församling - Ytterhogdal, överhogdal och Ängersjö församling