Foto: Magnus Aronson /Ikon

Ungdomsgrupper i Tännäs-Ljusnedals församling

                              Unga ledare

Ett smalt träkors. I bakgrunden syns en gitarrist och en sångare uppträda på en liten scen.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Efter att du är konfirmerad kan du vara med i Svenska kyrkans unga ledare utbildning. En utbildning som sträcker sig över tre år, där du, tillsammans med ungdomar från hela Härnösands stift, får en fördjupad kunskap om att vara ung och kristen samt en utbildning i ledarskap. Under det andra och tredje året i utbildningen deltar man i ett utbildningsläger med ungdomar från hela stiftet.
I utbildningen ingår det att hjälpa till i konfirmandläsningen på både veckorträffar och konfirmandläger.