Ungdom. Sneakers. Mobil.

Ungdomsgrupper i Hedebygdens församling

                              Unga ledare

Ett smalt träkors. I bakgrunden syns en gitarrist och en sångare uppträda på en liten scen.
Foto: Alex Giacomini /Ikon

Efter att du är konfirmerad kan du vara med i Svenska kyrkans unga ledare utbildning. En utbildning som sträcker sig över tre år, där du, tillsammans med ungdomar från hela Härnösands stift, får en fördjupad kunskap om att vara ung och kristen samt en utbildning i ledarskap. Under det andra och tredje året i utbildningen deltar man i ett utbildningsläger med ungdomar från hela stiftet.
I utbildningen ingår det att hjälpa till i konfirmandläsningen på både veckorträffar och konfirmandläger. 

Gymnasieprojektet

En stor del av ungdomarna i Härjedalen flyttar till Östersund för att gå i gymnasiet. Vi vill vara ett stöd för dem och en länk hem.
Skillnaden på att bo hemma med full uppbackning till att flytta till en egen lägenhet i en stad kan vara ganska stor och skrämmande. För att stötta ungdomarna och deras familjer har vi startat gymnasieprojeketet.

Det är långt ifrån alla som tvingas flytta hemifrån redan vid 15-16 års ålder som är mogna för eller vana vid att ta ansvar för ett eget boende och vara långt hemifrån. Som förälder har man alltid ett ansvar för sina ungdomar men det är inte alltid så lätt att åka iväg till Östersund med kort varsel för att hjälpa, stötta och finnas till hands för sina barn.

Några sitter runt ett bord och spelar Uno.
Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Vi i Hedebygdens församling vill, så långt det är möjligt, skapa goda förutsättningar för församlingsbornas välbefinnande. I detta projekt är tanken att personalen ska fungera som en länk och en extra kontakt mellan föräldrarna / familjen och deras ungdomar som bor och går i skola i Östersund.

Vi är två personal som åker in till Östersund en gång i månaden och tillhandahåller en mötesplats för våra gymnasieelever. Vi lagar mat, samtalar om livet och deras situation. En gång / termin hittar vi på någon aktivitet som vi gör tillsammans. Det kan vara att gå på badhus, laserhall eller något annat roligt. 

Sedan starten hösten 2014 har det visat sig vara en viktig verksamhet - såväl ungdomarna själva som deras familjer har visat stor uppskattning.

Målsättningen är att de familjer som vill delta i detta projekt ska känna en ökad trygghet både vad gäller föräldrar och ungdomar.

Kontakta oss om du vill veta mer!