Ungdom. Sneakers. Mobil.

Ungdomar i Hedebygden

Vill du veta mer om vad det innebär att konfirmeras? Är du intresserad av frivilligarbete? Behöver du någon att prata med? Här kan du läsa lite mer om vårt ungdomsarbete.

Ungdomar

Tjej- & killsnack

Ett förebyggande samarbete med skolorna.

Ungdomar.

Unga ledare i Hedebygden

I framtidens kyrka behövs goda ledare.

Konfirmation

Konfirmation

Det år du fyller fjorton bjuder Svenska kyrkan in till konfirmation. Konfirmation betyder bekräftelse - bekräftelse av ditt dop och dig.

Händer

Gymnasieprojektet

En stor del av ungdomarna i Härjedalen flyttar till Östersund för att gå i gymnasiet. Vi vill vara ett stöd för dem och en länk hem.