Ungdomar.
Foto: Alex & Martin /IKON

Unga ledare i Hedebygden

I framtidens kyrka behövs goda ledare.

Vi behöver människor som har mod och är beredda att ta ansvar. Vi behöver stärka våra inbördes relationer så att vi är till stöd och hjälp för varandra i vårt ledarskap. Vi vill därför ge möjlighet för ungdomar att växa och utvecklas som ledare. 

Ledarskapsprogrammet vänder sig till ungdomar som är konfirmerade och har någon form av frivillig ledaruppgift i församlingen och som vill utveckla sitt ledarskap. I programmet får man möjlighet att möta andra unga ledare och andra vuxna erfarna ledare i kyrkan för att tillsammans med dem:

- Reflektera över sitt uppdrag
- Utveckla sig som ledare
- Se nya möjligheter

Vi har idag flera unga ledare i Hede som finns med i konfirmandarbetet och andra verksamheter. Det är en bra fortsättning efter konfirmandtiden att bli ledare och det är ett roligt sätt att vara kvar i kyrkans gemenskap.

Som ung ledare får du möjlighet att växa som person, ta ansvar och komma med förslag och idéer, åka med på läger och ledarresor, leda grupper i lek och sång, andakt och samtal. Du får också en utbildning under tiden.

Kontakta oss om du är intresserad!