Händer. Kaffekopp.
Foto: Gustaf Hellsing /IKON

Träffs och trivs

Mötespunkt för daglediga. Vi träffas en gång i månaden  i Ytterhogdals församlingshem. Vi fikar, samtalar och trivs. En enkel andakt hålls och ibland blir det underhållning. Kontakta oss för aktuella datum.

(För tillfället har vi pausat Träffs och trivs på grund av Coronapandemin.)

Kontakt Ytterhogdals, överhogdals och ängersjö församling

Telefon:
010-47 00 170

 

E-post:
ytterhogdal.overhogdal.angersjo.forsamling@svenskakyrkan.se

 

Postadress:
Kyrkvägen 15,  840 90 Ytterhogdal

 

Besöksadress:
Kyrkvägen 15 Ytterhogdal

 

Webbplats:
https://www.svenskakyrkan.se/harjedalen/ytterhogdals-overhogdals-och-angersjo-forsamling