Ungdomar
Foto: Charlotta Wasteson

Tjej- & killsnack

Ett förebyggande samarbete med skolorna.

Våra ungdomsledare, pedagoger,har varje vecka en träff med tjejerna och killarna i årskurs 8, tjejerna för sig och killarna för sig. Då pratar vi om allt möjligt. Om vad som händer i deras liv just nu, om uppförande och språk etc. Dessutom sitter våra ledare med i stödgrupper och finns även tillgängliga för enskilda samtal om någon behöver det. Alla som arbetar i Hedebygdens församling har tystnadsplikt.