En kyrkogårdsarbetare sågar av ett nedhugget träd med en motorsåg.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pågående arbete på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om de arbeten som just nu utförs på våra kyrkogårdar. 
Det kan förekomma extra maskiner eller begränsad framkomlighet. 
Vi tackar för er förståelse då vi ständigt jobbar för en vacker, fridfull och hållbar miljö på våra kyrkogårdar. 

Övergripande arbete i hela pastoratet

I Härjedalens pastorat har en större trädinventering på kyrkogårdarna gjorts och det visar sig då att flera träd runt om i pastoratet är direkt farliga och riskerar att blåsa ner. Detta medför risk för såväl besökare som anställda. 

Under hösten 2022 och framåt kommer arbetet att påbörjas med att ta ner träd och grenar på pastoratets kyrkogårdar, samt arbete med nyplantering av träd.  

Under tiden arbetet pågår ber vi er som besöker kyrkogården att visa hänsyn och respektera att det pågår trädfällning. Vi ber er att vara uppmärksam och försiktig samt att inte vara i vägen för de maskiner som kommer att finnas på kyrkogården i samband med arbetet.

Tack för ert överseende och visad hänsyn.

Nytt vaktmästeri i Sveg

Våra nuvarande lokaler för vaktmästeri och bårhus har tjänat ut, och är bristfälliga ur arbetsmiljösynpunkt och funktion. Vi har under 2022 gjort en förstudie av lokalbehovet och efter beslut i kyrkorådet om lokalprogrammets innehåll, genomfört projektering utifrån detta.  Efter att över årsskiftet upphandlat entreprenörer, planerar vi nu för att påbörja projektet. Inledningsvis demonteras carport och förråd för att flyttas till vaktmästeriet i Älvros. Efter att resterande lokaler rivits, byggs nya lokaler för vaktmästeri och ett nytt bårhus. Det gamla bårhuset blir kvar, och de nya lokalerna för vaktmästeriet byggs på samma plats som de nuvarande vaktmästarlokalerna står, men med nytt bårhus.

Den nya anläggningen skapar möjligheter för oss att kunna fortsätta vårda våra fina kyrkogårdar på ett bra sätt under många år framöver.

Byggnadsprojektet kommer att innebära begränsad åtkomst till Svegs kyrkogård under byggtiden. Byggtrafik och hantverkare måste ha tillgång till området för att kunna arbeta. Huvudsakliga in/utfarten till byggplatsen kommer att vara efter bef  intern väg mot Norra skolan.

Bygget startar V. 10 och förväntas vara klart för driftsättning under december 2023.

Svegs kyrkogård

Trädfällning på Svegs kyrkogård.

Som vi tidigare har meddelat kommer vi att under v47 ta ner riskfyllda tallar och björkar från Minneslund, Urnlund och vissa gravkvarter på Svegs Kyrkogård.

Under tiden arbetet pågår ber vi er som besöker kyrkogården att visa hänsyn och respektera att det pågår trädfällning. 

Återplantering sker till våren. 

Vi ber er att vara uppmärksam och försiktig samt att inte vara i vägen för de maskiner som kommer att finnas på kyrkogården i samband med arbetet.

Tack för ert överseende och visad hänsyn.

 

För mer information kontakta Kyrkogårdsförvaltningen 

Dessa arbeten medför begränsad framkomlighet på våra påverkade kyrkogårdar. Vi ber er vara uppmärksamma på utrustning, gropar i marken och maskiner som kan komma att finnas kring arbetet. Vi är tacksamma för er förståelse och visad hänsyn. För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen