En kyrkogårdsarbetare sågar av ett nedhugget träd med en motorsåg.
Foto: Magnus Aronson /Ikon

Pågående arbete på våra kyrkogårdar

Här kan du läsa om de arbeten som just nu utförs på våra kyrkogårdar. Det kan förekomma extra maskiner eller begränsad framkomlighet. Vi tackar för er förståelse då vi ständigt jobbar för en vacker, fridfull och hållbar miljö på våra kyrkogårdar.

Övergripande arbete i hela pastoratet

I Härjedalens pastorat har en större trädinventering på kyrkogårdarna gjorts och det visar sig då att flera träd runt om i pastoratet är direkt farliga och riskerar att blåsa ner. Detta medför risk för såväl besökare som anställda. 

Under hösten 2022 och framåt kommer arbetet att påbörjas med att ta ner träd och grenar på pastoratets kyrkogårdar, samt arbete med nyplantering av träd.  

Under tiden arbetet pågår ber vi er som besöker kyrkogården att visa hänsyn och respektera att det pågår trädfällning. Vi ber er att vara uppmärksam och försiktig samt att inte vara i vägen för de maskiner som kommer att finnas på kyrkogården i samband med arbetet.

Tack för ert överseende och visad hänsyn.

Ytterhogdals kyrka

 • Under V.11 och framåt kommer vi påbörja föryngring av träd på Ytterhogdals kyrkogård. Vi ber er som besöker kyrkogården att visa hänsyn och respektera att det pågår trädfällning. Vi ber er att vara uppmärksam och försiktig samt att inte vara i vägen för de maskiner som kommer att finnas på kyrkogården i samband med arbetet.
  Återplantering sker löpande under året.
 • Arbete med gångar på kyrkogården
  Nu har arbetet börjats med att åtgärda gångarna på Ytterhogdals kyrkogård. 
  Arbetet utförs grundligt med nytt förarbete och beräknas vara klart hösten 2022.
 • Ytterhogdals kyrka kommer under sommaren renoveras. Planerad arbetstid är v.17-27. Projekten förväntas påbörjas under maj månad och beräknas vara färdiga under sommaren. Detta innebär begränsad framkomlighet runt om kyrkorna och minskade parkeringsmöjligheter kring dessa kyrkogårdar. Projekten är möjliga tack vare ekonomiskt stöd från stiftet för kulturbyggnader.

Överhogdals kyrka

 • Överhogdals kyrka kommer under sommaren renoveras. Planerad arbetstid är v.16-30. Projekten förväntas påbörjas under maj månad och beräknas vara färdiga under sommaren. Detta innebär begränsad framkomlighet runt om kyrkorna och minskade parkeringsmöjligheter kring dessa kyrkogårdar. Projekten är möjliga tack vare ekonomiskt stöd från stiftet för kulturbyggnader.

Hede kyrka och Ljungdalens kapell

 • Hede kyrka och Ljungdalens klockstapel kommer under sommaren att genomgå omfattande tak- och fasadrenoveringar.  Projekten förväntas påbörjas under maj månad och beräknas vara färdiga under hösten. Detta innebär att byggnaderna kommer att täckas utvändigt av byggställningar. Projekten är möjliga tack vare ekonomiskt stöd från stiftet för kulturbyggnader.
  Detta innebär minskade parkeringsmöjligheter kring dessa kyrkogårdar

Dessa arbeten medför begränsad framkomlighet på våra påverkade kyrkogårdar. Vi ber er vara uppmärksamma på utrustning, gropar i marken och maskiner som kan komma att finnas kring arbetet. Vi är tacksamma för er förståelse och visad hänsyn. För mer information kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Kyrkogårdsförvaltningen

Välkommen att höra av dig till kyrkogårdsförvaltningen med frågor som rör begravningar, gravregister, skötsel av kyrkogårdar och övrigt som rör begravningsväsendet.