Foto: Pixabay

Musik i Tännäs-Ljusnedal

Musikverksamheten i vår församling präglas starkt av intresset hos våra turister och fritidsboende.

Flera av våra församlingens återkommande besökare ägnar sig åt sång och musik också i vardagen, såväl som lekmän som professionellt. Under sommar- och vintersäsongerna bistår dessa oss genom att musicera vid våra regelbundna gudstjänster och andakter.

För närvarande har vi ingen regelbundet framträdande vuxenkör, men inför de större kyrkliga helgerna engagerar vi både turister och lokala förmågor i enskilda projekt. En mindre ensemble kan till exempel framträda vid påskfirandet eller sjunga stillsammare sånger på Alla Helgons Dag. På nyhetssidan lägger vi ut information om kommande projekt!

Vill Du vara musikansvarig under en vinter- eller sommarvecka? Eller delta som körsångare på någon gudstjänst? Hör av dig till vår kyrkomusiker.