Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Musik i Hedebygden

Hedebygdens församling har musikverksamhet för alla åldrar och vill uppmuntra det lokala musiklivet.

Dessutom anordnas musikcaféer, musikgudstjänster och konserter med jämna mellanrum. Kontakta pastorsexpeditionen om du vill veta mer om eller/och anmäla dig till någon av våra musikverksamheter.