Långågårn
Foto: Hedebygdens församling

Långågårn

Långågårn är en bygdelokal i byn Långå

Långågården

Långågårn är en bygdelokal i byn Långå. Lokalen är inte församlingens, men här hyr vi in oss med jämna mellanrum och har gudstjänster och ibland andra träffar.